CHẤN THƯƠNG VAI

Một cũ ngã đè lên vai hoặc cánh tay đang dang ra ,hoặc một lực vặn xoán có thể kéo lệch đầu xương cánh tay ra khỏi ổ khớp vai ,gây …